Du er her: Forside /
Slamudbringning_655

Svovlgødning til iblanding i gylle

HedeDanmark har mulighed for at levere TASP til iblanding i gyllebeholdere.

TASP står for Tørt Af-SvovlingsProdukt og er et restprodukt fra røggasrensningen på kraftværkerne. TASP indeholder ca. 16 % svovl og kan direkte erstatte svovl i almindelig handelsgødning. Desværre fremstår TASP som et meget fint pulver og er således vanskeligt at udsprede med almindeligt udstyr. Produktet er derfor oplagt at iblande gylle, hvorved man sikrer en korrekt dosering – hvis gyllen røres grundigt op.

Hvad er fordelen?
Det kan være svært at få tilført den rigtige mængde svovl (og måske kvælstof) på marker, hvor der tilføres store mængder husdyrgødning. Ved iblanding af den rigtige mængde TASP i gyllen løses dette problem effektivt. Herved får afgrøden tilført tilstrækkelige mængder svovl i forbindelse med udbringning af husdyrgødningen, således at forholdet mellem N og S er optimalt. Herved sparer du udgiften til svovlmængden – og ofte spares der en gødningskørsel.
 

Virker det så?
Ja – det har både videnskabelige undersøgelser og praksis vist. Således har iblanding i gyllen i en lang årrække været praktiseret i visse egne af landet. Desuden har Statens Planteavlsforsøg udarbejdet en ”Grøn Viden” med titlen ”Anvendelse af TASP som svovlgødning”, hvori det konkluderes, at:

 • TASP kan være en kilde til opfyldelse af behovet for gødskning med svovl.
 • TASP kan med fordel anvendes i landbruget som svovlgødning.
 • TASP har samme virkning som svovlholdige gødninger så som kaliumsulfat og gips.
 • Det er teknisk muligt at tilsætte og opblande TASP i gylle såvel i gyllevognen som i store gylletanke. TASP bundfælles, men forbliver som partikler i gyllen uden tendens til kagedannelse.
 • Tilsætning af TASP til gylle har en relativ beskeden og kun forbigående pH-effekt.
 • Tilsætning af TASP har ikke forøget dannelsen af svovlbrinter over kortere tid.
 • Det kan være en fordel, hvis TASP kan tilføres direkte til gylletanken. 
 • Tilsætning af TASP til gylle gav ikke anledning til nogle tekniske problemer, og det var muligt at opnå en god fordeling af TASP i store gyllebeholdere.
 • Ammoniakfordampningen påvirkes ikke af TASP, selv om det er et basisk produkt.


TASP er også blevet undersøgt i landsforsøgsregi tilbage i 90’erne. Efter forsøg i raps og vinterhvede blev følgende konkluderet i ”Oversigt over Landsforsøg, 1994”:

 • Tilførsel af svovl i TASP har mindst givet samme udbytte som ved tilførsel af andre svovlkilder.
 • Svovl i TASP har samme virkning som svovl i vandopløselige gødninger.
 • TASP har uden tekniske problemer kunnet udspredes sammen med gylle.
 • Der er ikke observeret skadesvirkninger af blandingen af gylle og TASP.
 • Der er ikke observeret spirehæmmende effekt af TASP iblandet gylle.


Hvor kan HedeDanmark tilbyde TASP?

Netop nu søger vi modtagere i Jylland. Landmænd, der bor i en anden geografi og har interesse i at modtage TASP, er naturligvis velkommen til at kontakte Christian Rydahl.


Vi leverer TASP på plads af vandfast underlag (beton, presenning el.lign.) og fremkommelig for stor lastbil. Herefter skal modtager selv sørge for at tilsætte TASP i gyllebeholderen. Alternativt kan den aftalte mængde grabbes direkte op i gyllebeholderen via en lastbilkran. Det er i alle tilfælde vigtigt, at gyllebeholderne omrøres grundigt, inden udbringning påbegyndes.

HedeDanmark sikrer naturligvis også den behørige og lovpligtige papirdokumentation. 

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

Se vores gødningskort
Gødningskort_thumb.jpg Brug gødningskortet til at se, hvilke produkter vi kan levere i dit område
Rapsmark_blaahimmel

Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker