Du er her: Forside /

Landmænd-traktor-vogn-655

Spørgsmål og svar vedr. aske

 

Spørgsmål Kan jeg modtage aske på alle arealer?

Ja, ifølge Bioaskebekendtgørelsen kan aske udbringes på alle arealer med en gødningsnorm. Dog må det ikke udbringes på arealer, hvor der ved tøbrud eller regnskyl er risiko for afstrømning til søer, vandløb eller dræn.

 

SpørgsmålKan jeg få aske hvert år?

Ja, hvis du ikke doserer med over 30 kg P/ha i anvendte gødninger og tager hensyn til Cadmium-koncentrationen. Hvis du overstiger 30 kg P/ha siger reglerne, at du over en treårig periode maksimalt må modtage 90 kg P/ha i form af P fra organisk gødning ELLER HANDELSGØDNING. Ligeledes skal der gå fem år mellem udbringningerne, hvis der udbringes 4 g Cd/ha eller 5 t tørstof/ha.

 

SpørgsmålKræves der en miljøgodkendelse?

Nej. Kommunen skal dog orienteres af askeproducenten senest 8 dage før udspredning – men vi har aldrig oplevet, at de har nægtet udbringningen.

 

SpørgsmålHvilke næringsstoffer indeholder aske?

Det er der stor forskel på, og der kan således ikke gives et præcist svar. Men ofte modtager man, hvad der svarer til 25-70 kg P og 70-250 kg K/ha, mens indholdet af N er lavt.

 

SpørgsmålSkal næringsstofferne indgå i gødningsregnskabet?

Ja, af hensyn til de flerårige balancer. Der er ikke et krav over for Landbrugsstyrelsen. Informationerne er således ikke fortrykt på gødningsindkaldelsen. Da asken sjældent indeholder kvælstof, belaster aske således ikke bedriftens kvælstofkvote.

 

SpørgsmålSkal aske nedbringes?

Nej, det er der ikke et krav om. Dog er der den regel, at hvis asken ikke nedbringes, må der inden for et halvt år ikke dyrkes andet end korn- og frøafgrøder samt afgrøder, der ikke fortæres i rå tilstand af mennesker og dyr.

 

Spørgsmål Lugter aske?

Nej, aske lugter ikke.

 

SpørgsmålMå man dyrke alle slags afgrøder efter udbringningen?

Loven siger, at hvis asken ikke nedbringes, må der inden for et halvt år ikke dyrkes andet end korn- og frøafgrøder samt afgrøder, der ikke fortæres i rå tilstand af mennesker og dyr.

 

SpørgsmålEr der taget analyser af alt aske?

Ja, for at aske må udbringes på landbrugsjord, skal der foreligge en analyse af asken.

 

SpørgsmålIndeholder asken tungmetaller og miljøfremmende stoffer?

Ja, men i mængder uden sundhedsmæssig betydning. Grænseværdierne for tungmetallerne og miljøfremmende stoffer i Bioaskebekendtgørelsen er nogle af de skrappeste i verden.

 

SpørgsmålMedfører modtagelse af aske ekstra papirarbejde?

Ja, kommunen skal i udspredningsåret have fremsendt oplysninger om, hvor på bedriften asken er blevet spredt.

 

SpørgsmålHar aske en positiv indvirkning på jordstrukturen?

Nej, effekten er formentlig meget lille. Det skyldes, at alt det organiske materiale er blevet afbrændt.

 

SpørgsmålEr der risiko for strukturskader ved tilførsel af aske?

Ja, der er risiko for strukturskader ved udspredning af aske – men sandsynligheden er meget lille og væsentlig mindre, end hvis der modtages gylle. Aske udbringes ofte på stubjord efter høst, hvor jorden er tør og således ikke pakker. Efterfølgende pløjes jorden, hvorved overjorden løsnes. Asken kan også udbringes i afgrøden, og her vælges naturligvis et tidspunkt, hvor jorden kan bære.

 

SpørgsmålHvornår kan det udbringes?

Aske kan udbringes året rundt – dog må der ikke være risiko for afløb.

 

SpørgsmålEr den tildelte fosfor overhovedet tilgængelig for planterne?

Ja, men ingen ved præcis hvornår. Fosfor er ofte hårdt bundet til jorden, og det må forventes, at efter en behandling i et forbrændingsanlæg er denne binding ikke blevet mindre. Mange er dog af den opfattelse, at hvis bare der er tilstrækkelige mængder fosfor i jorden, vil der aldrig opstå en mangelsituation. Ved at vedligeholde jordens fosforpulje er man således på den sikre side.

 

SpørgsmålMå aske opbevares i markstak?

Ja, men det skal opbevares på presenning og overdækkes på behørig vis.

 

 

© HedeDanmark a/s | Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J. | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker