Du er her: Forside /
gødning-spredning-655-120

Sojamelasse som gødning

Restproduktet sojamelasse fra sojaproduktion er velegnet til landbruget som gødning på bl.a. økologiske marker.

Sojamelasse er et restprodukt fra fremstilling af sojaprodukter til foder- og fødevarer, og råmaterialet er sojabønner. Der er lavet et udtræk af protein fra skråen, hvorefter den opløselige del er separeret fra og inddampet. Det inddampede materiale er sojamelasse og fremstår i afkølet og ren form som en fast, sammenhængende og ensartet masse, som i udseende og konsistens minder om gelé eller budding.

Gødningsindhold i sojamelasse

I henhold til analyser af produktet forventes det, at sojamelassen cirka indeholder følgende mængde næringsstoffer:

 

 Total-kvælstof, N: 6 kg pr. ton
 Total-fosfor, P: 2 kg pr. ton
 Total-kalium, K: 10 kg pr. ton
 Total-svovl, S: 4 kg pr. ton
 Tørstoffet i sojamelassen er omkring 30 %.

 

Da produktet er let omsættelig i jord, vil der være stor plantetilgængelighed af næringsstofferne.

Lovgivning og brug

Sojamelasse er et restprodukt fra forarbejdning af vegetabilske produkter. Udbringning skal derfor ske efter reglerne i Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (i daglig tale ”Slambekendtgørelsen”). Produktet er omfattet af bilag 1 punkt A i denne bekendtgørelse og vil således kunne udbringes efter bekendtgørelsens anvisninger. Dette medfører bl.a., at kvælstoffet skal udnyttes med 40 %.

En mindre mængde af produktet er produceret på baggrund af GMO-frie sojabønner. Sojamelassen fra disse bønner må benyttes på økologiske jordbrug, da det er et biprodukt af vegetabilsk oprindelse og derfor er med på positivlisten over gødnings- og jordforbedringsmidler. Det skal indgå i kvælstofberegningen, og det skal noteres i plantelogbogen, hvorfor produktet er nødvendigt på ejendommen.

Håndtering af sojamelasse

Sojamelassen håndteres lettest ved iblanding i husdyrgødning (gylle), men kan også spredes direkte på mark.
Sojamelasse-goedning-landbrug-800
Produktet kan med fordel blandes med gylle før spredning på mark.
Download vores brochure
Kunde_brochure_thumb.jpg
Produktblad om sojamelasse(download)
Brug for mere info?
Kontakt projektleder Christian Rydahl og få meget mere information om sojamelasse.

T: 40 31 94 10
E: chry@hededanmark.dk

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker