Du er her: Forside /
Kraftvaerk_655

Organiske restprodukter

Håndtering af organisk affald og biogødning (slam) med afsætningsgaranti.

De produkter, vi håndterer, er typisk biogødning (slam), processpildevand samt uforurenede produktrester fra forarbejdning af organiske produkter (vegetabilske og animalske råvarer). 

Vi håndterer mange former for organisk affald og animalske restprodukter – f.eks.:

  • vegetabilske restprodukter (herunder glycerin)
  • animalske restprodukter
  • kødaffald fra slagterier
  • fejlproduktioner
  • flotationsfedt
  • biogødning (spildevandsslam)
  • processpildevand fra farmaceutisk industri
  • restprodukter fra produktion af fødevareingredienser


HedeDanmarks løsninger er kendetegnet ved fuld afsætningssikkerhed, en høj grad af kvalitetssikring og dokumentation. Samtidig arbejder vi kontinuerligt med at sikre, at organisk affald og slam slutdisponeres på den mest intelligente måde.

Før en egentlig tilbudsgivning, samarbejder vi ofte med kunden om de muligheder, der foreligger for det organiske affalds genanvendelse. Det kan eksempelvis være at søge om godkendelser til anvendelse af restproduktet på et biogasanlæg eller ansøgninger om dispensation under Slambekendtgørelsen, hvis dette er påkrævet for at sikre nyttiggørelse til eksempelvis jordbrugsformål. Vi arbejder også med kunden om evt. etablering af opsamlingsmateriel mv. for optimal opsamling og lastning af det organiske affald eller slam.

Selve opgaven består efterfølgende i logistik ab virksomhed og til en række slutdisponeringsmuligheder, herunder afsætning til energiproduktion på biogasanlæg, som gødning på landbrugsjord, til kompostering, eksport eller foder. Valg af løsning er dog altid under hensyntagen til affaldets beskaffenhed og egenskaber samt gældende regler. Vi står for alt fra dokumentation og kvalitetssikring til løsning af de logistiske udfordringer med distribution ud til modtagerne. Vi sikrer løbende tilsyn og kontrol på biogasanlæg og/eller modtageanlæg i øvrigt.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre om mulighederne, for at HedeDanmark fremover skal håndtere dit organiske affald.

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

Koedaffald
Download vores brochure
Kunde_brochure_thumb.jpg

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker