Du er her: Forside /
Til nyhedsoversigten
Overskrift:
Hvor tilgængeligt er fosfor i forskellige behandlinger af biogødning?
Publiceringsdato uden tid:
30-05-2016
Intro:
Når talen falder på den optimale måde at anvende biogødning på, inddrages fosfor ofte i diskussionen. Men hvor plantetilgængeligt er fosfor, når den har været gennem en forarbejdning i et rensningsanlæg, forbrændingsanlæg mv.? 
Brødtekst:

Selv forskerne har til tider lidt svært ved at komme frem til et entydigt svar. Men nu har Københavns Universitet – på foranledning af Miljøstyrelsen – udarbejdet et review, der har samlet op på de seneste års valide forsøg på området. Og endnu engang ser det ud til, at fosfor efter forskellige behandlinger af biogødning virker tilfredsstillende.

Af reviewet fremgår det således, at uanset behandling er der en fosforeffekt på plantevæksten. Effekten kan variere en del og er i forsøgene blevet sammenlignet med alm. fosfor i handelsgødning. Her viser det sig, at førsteårseffekten er størst, når biogødningen alene er biologisk behandlet, og hvor der er anvendt struvit. Dog bemærkes det i reviewet, at struvit kun består af en mindre del af biogødningen – ved en egentlig vurdering skal fosforeffekten baseres på den samlede mængde fosfor fra rensningsanlægget. Der er en fin effekt af fosfor fra traditionelt biogødning, der er kemisk fældet og/eller udrådnet. Den laveste effekt opnås af ubehandlet biogødningsaske.

Samlet set på tværs af alle produkter vurderes det, at man opnår ca. 60 % af fosforeffekten sammenlignet med handelsgødning. Her skal det bemærkes, at der alene er målt på førsteårseffekten. Det er således naturligt at antage, at hvis man ser over en længere periode – hvilket er helt normalt, når man har med organiske gødninger at gøre – vil effekten nærme sig 100.

Alt i alt et værdiskabende review, som fremadrettet vil give input til diskussioner på et mere oplyst grundlag. Det er derfor på sin plads at takke Miljøstyrelsen for økonomisk at sikre udarbejdelsen af dette review.

Kontakt / Forfatter:
Erik Ervolder Olesen
Erik Ervolder Olesen
Miljøfaglig konsulent
Vis Spot 1 - Højre kolonne:

Klik på billedet for at læse hele reviewet.

Tilmeld dig vores
elektroniske nyhedsbrev

Tilmeld
 

Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J. | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker