Du er her: Forside /
Skaerbaekvaerket_thumb

Halm- og træaske

HedeDanmark er ledende i levering af flis til varmeværker, hvorfor vi også ønsker at kunne tilvejebringe aske på en økonomisk og miljømæssig optimal måde.

HedeDanmark har oparbejdet et koncept, der kan håndtere – fra nogle få hundrede tons til mange tusinde tons – aske om året og kan således servicere små såvel som store virksomheder.

Vi sikrer en komplet håndtering af asken fra produktionsstedet – det vil sige fra asken eksempelvis leveres i containere, og til asken er slutdisponeret til jordbrugsformål, hvis det er muligt. Det er således en A til Z løsning, hvor vi sikrer hele papirdokumentationen, indgåelse af aftaler med slutbruger samt korrekt opbevaring i det omfang, der er behov herfor.

Halmballe-på-mark-800

For at fremme udviklingen af intelligent udnyttelse af specielt træaske har HedeDanmark sammen med DONG Energy, Naturstyrelsen, Dansk Fjernvarme Forening, Randers Supply og med Københavns Universitet som den udførende forskningsinstitution taget initiativ til et projekt vedrørende ”Teknologier til hærdning og anvendelse af træaske fra bioenergiproduktion.” 
 

Reglerne vedr. udnyttelse af aske som et gødningsmiddel i landbruget styres af Bioaskebekendtgørelsen, som i store træk udspringer af Slambekendtgørelsen, som HedeDanmark har arbejdet med i mange år.


Kontakt os for at høre om mulighederne, for at vi også fremover håndterer din aske på en sikker og miljørigtig måde.

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

Download vores brochure
Kunde_brochure_thumb.jpg

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker