Du er her: Forside /
Landmænd-traktor-vogn-655

Gødning

HedeDanmark er formidler af en række restprodukter, der alle har en gødningsværdi.

Fælles for dem alle er, at de er billige og godkendte til at bruge som gødningskilder i landbruget. I Danmark er der stillet en række skrappe krav i lovgivningen – typisk i Slambekendtgørelsen og i Bioaskebekendtgørelsen – til restprodukter, der skal anvendes i jordbruget. HedeDanmark garanterer naturligvis, at de formidlede gødninger lever op til alle krav, og at alle retningslinjer mht. lovgivningen bliver fulgt.

Alternative gødningskilder sikrer en god økonomi
Og hvorfor så interessere sig for disse gødningstyper, når man lige så godt kan benytte handelsgødning med præcist det indhold af næringsstoffer, man ønsker? Svaret er klart – produkterne er billige, hvorved der kan opnås en bedre økonomi. I de seneste år har vi set enorme udsving i priserne på korn og næringsstoffer. Følgende figur viser gennemsnitspriserne for N, P og K i de seneste år.
  

Næringsstofpriser_aug-2017


Priserne på N, P og K i perioden 2001 – 2015.
Kilde: www.kornbasen.dk - klik for at se en forstørret udgave.

 

Som det ses af figuren, er stabile priser i de senere år afløst af store prisudsving, hvor et forkert købstidspunkt kan komme til at koste penge – mange penge. Hvorfor ikke sikre sig mod disse prisudsving ved at modtage næringsstofferne i restprodukterne. En gennemgang af de seneste 7 års næringsstofpriser og tilhørende hektargodtgørelse for modtagelse af spildevandsslam viser således, at det i gennemsnit har givet en indtægt på knap 2.000 kr./ha! Det er da ikke så ringe endda.

Læs mere i vores sidemenu om de forskellige produkter, som vi kan tilbyde.

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

gødning-til-landbruget-orme-800
Se vores gødningskort
Gødningskort_thumb.jpg Brug gødningskortet til at se, hvilke produkter vi kan levere i dit område

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker