Du er her: Forside /
Koer_paa_mark_655

Foderrestprodukter

I vores stræben efter at genanvende restprodukter så økonomisk fordelagtigt for vores kunder som muligt kræves det, at potentialet i restproduktet udnyttes optimalt.

Jo "renere" et produkt er, des flere muligheder er der typisk for at genanvende produktet. Hvis restproduktet er organisk, og oprindelsen er fra en fødevareproducerende virksomhed, laver vi altid en vurdering af, hvorvidt restproduktet er egnet som foder, inden vi beslutter os for alternativ afsætning, f.eks. som gødning til jordbrug.
 

Som i alle andre af vores forretningsområder er stabilitet, tillid, effektiv administration, sporbarhed samt netværk i landbruget helt centrale nøgleord, når vi taler om foder.


Stabilitet
Stabilitet er vigtig for både virksomhed og modtager. For virksomheden er det naturligvis af afgørende betydning, at restproduktet løbende bliver fjernet fra fabrikken, således at dette ikke giver begrænsninger for produktionen. For modtageren er stabilitet ligeledes vigtig, da restproduktet sammen med andre foderingredienser indgår i en optimeret foderblanding.
 

Tillid
Hos vores kunder er tillid helt centralt. Produktioner lægges sammen, der centraliseres, og mængderne af reststrømmen bliver således ofte meget store. Det kræver stor tillid til virksomhedens valg af samarbejdspartner mht. dagligt at kunne håndtere disse store affaldsstrømme året rundt. HedeDanmark har stor erfaring i at håndtere store restproduktstrømme. Vi samarbejder således med flere virksomheder, der årligt producerer omkring 100.000 tons restprodukter. For disse skal der indgås hundredevis af kontrakter for at sikre den fulde afsætning.
 

Effektiv administration og sporbarhed
Effektiv administration og sporbarhed hører på mange måder sammen. For en virksomhed giver det altid værdi at kunne ”forfølge” alle produkter til slutbruger. Det sikres i HedeDanmark ved at have en meget effektiv administration – en administration, der løbende er blevet effektiviseret på baggrund af næsten 20 års erfaring med håndtering af restprodukter. De senere år har LEAN været redskabet til at sikre denne effektivisering. Vi er ligeledes ISO 9001 certificeret ISO 14001 certificeret samt GMP+ B3 certificeret.

Certificeringer-me

Via nøje styring af dokumenter mv. i egen udviklet database styres alle vores kontrakter, analyser, deklarationer og informationer, der tilgår virksomheder og modtagere. Vi vil således altid kunne spore et givet parti. Med mindre andet er aftalt, vil disse informationer altid blive gemt i 5 år.
 

Totalentreprise – naturligvis!
Vi er gode til at håndtere restprodukter, uanset om det genanvendes til foder, biogas, jordbrug eller andet. Det er vores Core Business! Det er derfor helt naturligt, at et samarbejde med HedeDanmark inkluderer al håndtering og administration ab produktionssted, til det er slutdisponeret hos modtageren. Og det gælder alle arbejdsopgaver i hele kæden: logistik og transport, evt. mellemlagring, kontraktindgåelse med modtager, myndighedsarbejde mv. Herved kan virksomheden holde fokus på primærproduktionen – vel vidende, at der også tages hånd om bortskaffelsen af restprodukterne på en sikker og effektiv måde.

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

Øko-pulp-foder-restprodukt-800
Download vores brochure
Kunde_brochure_thumb.jpg

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker