Du er her: Forside /
Landmænd-traktor-vogn-655

Effekten af biogødning (slam) som gødningsmiddel

Der er gennem tiderne udført en del landsforsøg, hvor effekten af biogødning som gødningsmiddel er undersøgt.

Forsøgene er primært udført forud for vinterhvede og vårbyg på forskellige jordtyper over hele landet. I mange af dem er flerårseffekten bestemt.
 

Fosfor:
Med hensyn til fosfor er der sjældent i forsøgene opnået en effekt, som direkte kan tilskrives fosfortildelingen. Det diskuteres ofte, hvor tilgængelig den tilførte fosfor er. Afgrøderne fjerner mellem 20 og 30 kg P/ha pr. år. I en alm. lerjord kan der let være 3-6.000 kg P pr. ha. Så hvorvidt fosforet er direkte tilgængelig, er ofte mindre vigtigt – det vigtigste er, at der (mindst) bliver tilført den mængde, der fjernes, således at der på sigt opretholdes en balance.
 

En ny, stor svensk undersøgelse har vist, at effekten af fosfor i biogødning er den samme som effekten af fosfor i husdyrgødning.
 

Kvælstof:
Da kvælstoffet skal indgå i gødningsregnskabet på lige fod med alle andre organiske gødninger, er det naturligvis vigtigt for dig som modtager at vide, hvad effekt du kan regne med, når gødningsplanen skal udarbejdes. Som alle andre organiske produkter skal der ske en mineralisering af det organiske materiale, før kvælstoffet bliver plantetilgængelig. Denne proces afhænger af mange forskellige forhold og kan således være meget vanskelig at få det præcise kendskab til. Ofte tager processen mange år. Derfor skal den samlede effekt af slammet ses over en årrække. De førnævnte landsforsøg har været medvirkende til at sikre kendskabet til dette.
 

Som et gennemsnit af forsøgene er der opnået en udnyttelsesprocent på ca. 30 i udspredningsåret. Da Landbrugsstyrelsens udnyttelsesprocent for biogødning (slam) ligger fast på 45, betyder det reelt, at man mister lidt af sin kvælstofkvote, det første år der modtages biogødning.
 

Heldigvis er der i landsforsøgene også målt eftervirkningen, og her er der i det andet år målt en eftervirkning på 15 % – kvælstof, som ikke belaster gødningsregnskabet. Set over to år har du således opnået den effekt, der lovgivningsmæssigt er krævet. I det 3.-5. år udnyttes yderligere 10 % af det tilførte kvælstof, hvorved den samlede udnyttelse kommer op over 50 %. Så er du førstegangsmodtager, må du desværre forvente lidt lavere virkning, men kommer du ind i en fast rotation vedr. tilførsel af slam, vil du opnå en højere udnyttelse end det, der er krævet lovgivningsmæssigt.
 

Ligesom med husdyrgødning er der størst sandsynlighed for en optimal effekt, hvis biogødningen håndteres korrekt på lerholdige jorde i egne med lav vinternedbør.

 

Der er desværre ikke udført forsøg forud for vinterraps, men da vinterraps optager væsentligt mere kvælstof i efteråret end vinterhvede, er vi klart af den overbevisning, at biogødning forud for vinterraps er en rigtig god løsning.

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

Se vores gødningskort
Gødningskort_thumb.jpg Brug gødningskortet til at se, hvilke produkter vi kan levere i dit område
Slamtilgyllespreder

Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J. | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker