Du er her: Forside /
Rapsmark02_655

Det siger kunderne... 

Vi håndterer årligt ca. 170.000 tons biogødning (spildevandsslam) og ca. 275.000 tons anden organisk affald. Vi er ledende i vores løsninger for kommunerne, ligesom vi servicerer en række virksomheder med håndtering af vegetabilsk og animalsk affald, som kan nyttiggøres via bioforgasning eller direkte til jordbrugsformål.

Læs, hvad vores kunder har at sige om os: 

Samarbejdet kører formidabelt

 • ”HedeDanmark har i mere end 10 år håndteret og genanvendt vores biogødning (spildevandsslam). Vi valgte HedeDanmark efter en EU-udbudsrunde – delvis pga. prisen, men hånden på hjertet, jeg kan ikke se, hvad de kan forbedre; vores samarbejde kører formidabelt,” siger driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand A/S

Innovativ og faglig kompetent

 • ”Vi bruger ikke unødig tid og ressourcer på bortskaffelsen af vores slam, fordi vi har outsourcet området til HedeDanmark a/s. De har både den faglige viden og det netværk blandt landmændene, der skal til for at kunne håndtere slammet effektivt. I det daglige fornemmer jeg ikke, at de er her; tingene kører, som de skal, og jeg hører intet negativt fra myndighedernes side. Det ville jeg gøre i samme øjeblik, at der var noget galt, fx i forhold til overholdelse af regler og afrapporteringen.

  I det hele taget oplever jeg, at medarbejderne hos HedeDanmark har en stor faglig viden og er både innovative og kreative. De er altid nemme at få fat på og er hurtige til at svare på vores henvendelser,”
  siger direktør Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S

Hjælper os med at være bæredygtige 

 • "HedeDanmark a/s videredistribuerer bundasken fra vores træfyring på Amagerværket, og det fungerer fuldstændig uproblematisk. Vores samarbejde er velfungerende, og det sikrer, at vores bundaske bliver nyttiggjort.

  Helt ærligt, så var vi ikke glade, da vores tidligere samarbejdspartner lukkede, og HedeDanmark overtog forretningsområdet. Vi var nemlig meget tilfredse med det daværende firma; men vi tog fejl. HedeDanmark lever op til vores forventninger – de er professionelle og bidrager til, at vi kan leve op til vores vision om at skabe bæredygtighed i alle led. I dag er vi mindst lige så tilfredse med dette samarbejde som med det tidligere,” 
  siger chefkonsulent Nicolai Bech, HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ingen kan sætte en finger på den faglige viden 

 • ”Vores samarbejde med HedeDanmark a/s letter vores hverdag, for det giver aldrig nogle problemer. Vi kan stole på, at tingene bliver gjort og håndteret lovligt.

  HedeDanmark har håndteret vores spildevandsslam i ca. fem år og har både kontakten til de landmænd, der aftager slammet og til vores kontrolmyndighed, Næstved Kommune. Der er ingen, der kan sætte en finger på medarbejdernes faglige viden, og samtidig yder de en rigtig god service. HedeDanmarks medarbejdere er hurtige til at melde tilbage og følge op på henvendelser, og det betyder meget i forhold til, at vi kan fokusere på vores primære opgave, nemlig at koncentrere os om at rense spildevandet inden udledningen til recipienten, det vil sige vandløb og søer,” siger driftsleder Knud Hansen, NK-forsyning A/S, Næstved 

Udvikling og innovation med solid erfaring

 • ”Når vi vælger samarbejdspartnere, er det vigtigt, at de – ligesom i HedeDanmarks tilfælde – har både faglig viden og solid erfaring til at løse opgaven, er innovative samt er i stand til at overholde alle gældende love og regler på området nu og i fremtiden. HedeDanmark forestår ikke ”blot” den daglige afsætning af vores restprodukt til landbrug og biogas, men forestår også fælles definerede udviklingsprojekter til stor glæde for den økonomi, der er forbundet med afsætningen af Fertigro®,” siger plant manager Hans Ivar Mortensen, LEO Pharma A/S 

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

Film om genanvendelse
Klik på billedet for at høre og se, hvordan HedeDanmark genanvender restprodukter til gavn for klima, miljø og natur.
slam_mark

Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker