Du er her: Forside /
Rensningsanlæg02 655

COD-kilder

Vi håndterer en lang række affaldsprodukter, som er særdeles velegnede til rensningsanlæg – blandt andet på grund af deres indhold af COD (Chemical Oxygen Demand).

COD indikerer som bekendt den iltmængde, som bliver forbrugt ved fuldstændig oxidering af affald under aerobe forhold. Jo højere COD, des mere organisk materiale er der således i produktet. De fleste af de produkter, vi håndterer, har et stabilt COD-indhold. Vi tager løbende prøver, som kan fastslå, på hvilket niveau COD-indholdet er. F.eks. har Fertigro®, som vi afsætter til en del rensningsanlæg, et COD-tal på 180.000 mg/kg.

 

I rådnetårnet vil COD-kilden producere en større mængde gas. Dette er dog ofte en sidegevinst, og den primære årsag er for det meste, at tilførslen af en COD-kilde øger antallet af mikroorganismer/bakterier. Herved bliver en større andel af slammet omsat, hvilket reducerer den mængde slam, som efterfølgende skal fragtes væk fra rensningsanlægget – typisk til udbringning på landbrugsjord. Samlet opnås der således en besparelse på håndteringen af slutproduktet, samtidigt med at gasproduktionen øges.

 

I rensningsprocessen er det på visse rensningsanlæg nødvendigt at tilføre en COD-kilde for at få vandet renset. COD-kilden øger antallet af mikroorganismer/bakterier, samtidigt med at rensningshastigheden speedes op. Mange steder benyttes alkohol som kilde, men det kan være alle andre former for ”rene” COD-kilder, som er homogene og stabile.

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker