Du er her: Forside /
Landmænd-traktor-vogn-655

Gød dine marker med biogødning (spildevandsslam) fra HedeDanmark og spar penge på gødningsbudgettet

Biogødning (spildevandsslam) er et organisk gødningsprodukt på linje med husdyrgødning – forskellen er bare, at gødningen stammer fra samfundet og er behandlet på kommunale rensningsanlæg inden udspredning.

Gode grunde til at modtage biogødning:

 • der tilføres kvælstof, som mindst svarer til den mængde, der skal indgå i gødningsregnskabet
 • der tilføres fosfor, som modsvarer 3 års planteproduktion. Herved kan fosfortallet vedligeholdes uden yderligere tilførsel af fosfor eller øges ved fortsat tilførsel af fosfor fra handelsgødning
 • der tilføres mikronæringsstoffer
 • der tilføres organisk materiale, der medfører en bedre jordstruktur
 • det er billig gødning, så dine gødningsudgifter reduceres væsentligt

 

Udbringningen af biogødning (spildevandsslam) styres af reglerne i Slambekendtgørelsen. Danmark har nogle af verdens skrappeste miljøregler på området, som er med til at sikre, at der ikke er en risiko ved at benytte det som gødningskilde. Selv restriktive nabolande som Sverige og Tyskland har mere lempelige regler end her i Danmark.

Det er vigtigt at fastslå, at:

 • biogødning ingen risiko udgør for landbrugsøkosystemer eller jordbund
 • koncentrationen af tungmetaller ligger (langt) under grænseværdierne i Slambekendtgørelsen
 • biogødning er en ressource – ikke affald
 • hverken regeringen, Miljøstyrelsen eller Dansk Landbrug er imod biogødning (spildevandsslam) på landbrugsjord

 

Hvor store mængder biogødning, der må tilføres landbrugsarealet, beregnes på baggrund af de analyser, som et akkrediteret (godkendt) laboratorium har taget. På baggrund af dette beregner vi i HedeDanmark den makimale dosering – det er din garanti for, at biogødningen overholder alle myndighedskrav, og at tingene bliver gjort korrekt.

mark-spredning-gødning-slam-800
 

Når aftalen er indgået med os, aftaler vi, på hvilke marker biogødningen skal tilføres, og hvornår det cirka skal spredes. HedeDanmark sørger herefter for, at biogødningen kommer til den aftalte tid. Når mængden er leveret, bestemmes udspredningstidspunktet. Da biogødningen skal indarbejdes i jorden inden for 6 timer efter udspredningen, bestilles maskinstationen til at sprede biogødningen umiddelbar forud for pløjningen/jordbearbejdningen. Herved overholdes reglerne, og den bedste udnyttelse af næringsstofferne opnås.

 

Ved modtagelse af slam sikrer du dig således gratis næringsstoffer til din bedrift og gør således dine gødningsudgifter mindre konjunkturfølsomme.

At samarbejde med HedeDanmark betyder:

 • at vi står for spredningen
 • at vi har et tæt samarbejde, så du kan få maksimal udbytte af gødningen
 • at vi sørger for, at lovgivningen bliver overholdt
 • at reduktionen i bedriftens gødningsudgifter bliver tilbagevendende

 

HedeDanmark er den største formidler af biogødning i Danmark og har siden 90’erne haft et godt og frugtbart samarbejde med landbruget. Vi har således en stor og bred erfaring på området. Med faglig kompetence og højtuddannede medarbejdere kan vi yde den bedst mulige service og vejledning. Uanset hvor du bor i landet, er du velkommen til at kontakte os vedr. levering.

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

Produktblad om biogødning (download)
Spildevandsslam_løsblad_thumb.jpg
Fakta
Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at der ikke må dyrkes andet end korn- og frøafgrøder i det første år, efter at arealet har fået tilført biogødning. Der må således gerne dyrkes almindelige kornafgrøder som foderhvede og -byg, mens der ikke må dyrkes fortærbare afgrøder som f.eks. roer, kartofler, gulerødder osv.
Download brochure

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker