Du er her: Forside /
Rensningsanlæg02 655

Biogødning (spildevandsslam)

Sikker håndtering af biogødning med fokus på genanvendelse af næringsstoffer.

Lad os håndtere og nyttiggøre jeres biogødning (spildevandsslam) – vi tilbyder 100 % afsætningssikkerhed uanset biogødningens kvalitet.

Løsninger kan sammensættes uanset biogødningens kvalitet. Vi giver afsætningssikkerhed og sikrer forskellige slutdisponeringsmuligheder for biogødningen af hensyn til den kontinuerlige afsætningssikkerhed for kunden. Vi påtager os ansvaret for til stadighed at sikre tilgængeligheden af disse slutdisponeringsveje. Slutdisponering sker med fokus på genanvendelse og under hensyntagen til, at løsningen samtidig skal være økonomisk attraktiv for kunden. 

                       Tragt
Kunder, der entydigt har én type biogødning (A-slam), kan tilbydes en basis-løsning, hvor biogødningen alene slutdisponeres til jordbrugsformål.

Med vores løsninger sikrer vi en komplet håndtering af produktet fra produktionsstedet – eksempelvis fra det leveres i containere, til det er endeligt slutdisponeret.   

Det er en A til Z løsning, hvor vi varetager:

  • hele den logistiske opgave, herunder transport
  • miljøgodkendt opbevaring af produktet
  • papirdokumentationen
  • indgåelse af aftaler med slutdisponenter
  • grundig kvalitetssikring


Som en særlig service for de kommuner og spildevandsselskaber, der har valgt at afvande biogødning i slammineraliseringsanlæg/slambede, kan vi tilbyde et komplet tømningskoncept, hvor biogødningen opgraves, anlægget reetableres, og biogødningen slutdisponeres f.eks. til jordbrugsformål.

Vi kan være med til at sikre anlæggets virke og funktion efter tømning. Det i kraft af vores 15 års erfaring og det faktum, at vores søsterselskab Orbicon A/S er Danmarks største leverandør af slammineraliseringsanlæg.

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

Slamtyper

A-slam: Biogødning, der overholder kravene til jordbrugsformål.
 

B-slam: Biogødning, der ikke overholder kravene for miljøfremmede stoffer (MFS). Kan typisk komposteres væk eller nedbrydes i slammineraliseringsanlæg.
 

C-slam: Biogødning, der ikke overholder kravene til tungmetaller. Skal typisk forbrændes e.l.

HD_mandvedrensningsanlaeg
Download vores brochure
Kunde_brochure_thumb.jpg
Pjece fra BGORJ om Biogødning & Kompost 

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker