Du er her: Forside /
Til nyhedsoversigten
Overskrift:
Ny ”Affald til jord bekendtgørelse" i høring
Publiceringsdato uden tid:
01-06-2017
Intro:
ENDELIG! Det var nok, hvad mange tænkte, da udkastet til den nye ”Affald til jord bekendtgørelse" sammen med 5 andre reviderede bekendtgørelser blev sendt i høring den 4. maj 2017. 
Brødtekst:

Den officielle høringstitel var ”Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering”. Men mange blev skuffede, da udkastet ikke tog stilling til en revideret bilag 1 og ej heller kom med grænseværdier for synlige urenheder i f.eks. Kildesorteret, Organisk Dagrenovation (KOD), som der ellers var lagt op til. Årsagen hertil er, at disse justeringer først kommer i den næste revision, som skulle komme inden jul. Garvede folk i branchen imødeser med spænding, hvilken jul, der tales om…..

Harmoniserede gødningsregler
Men hvilke justeringer er der lagt op til i den nye Affald til jord bekendtgørelse? De væsentligste er, at alle regler vedr. den praktiske håndtering af gødning (dosering, udspredningstidspunkt mv.) fremover vil blive udeladt af Affald til jord bekendtgørelsen. Håndteringen af alle organiske gødninger vil fremover være omfattet af de generelle gødningsregler for organiske gødninger, som findes i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Specifikke regler for den administrative håndtering af restprodukter vil forblive i Affald til jord bekendtgørelsen. Det gælder således f.eks. reglerne for analyseparametre, anmeldelse til myndighed, udarbejdelse af deklaration mv. Disse regler fortsætter uændret.

Helt overordnet set er HedeDanmark tilhænger af, at der sker en harmonisering med de generelle gødningsregler. Dette er endnu et synligt bevis på, at f.eks. biogødning af myndighederne opfattes som en organisk gødningskilde på lige fod med f.eks. husdyrgødning.

Høringssvar fra HedeDanmark
Det er klart, at når 6 bekendtgørelser sendes i høring, vil der altid være forhold, som skal præciseres, eller som man kan ønske ændret. Sådan er det naturligvis også i denne sammenhæng. HedeDanmark indsender derfor høringssvar i håb om at sikre en så utvetydig, smidig og håndterbar lovgivning, som fortsat kan leve op til de skrappe miljømål, som vi har i Danmark. 

Kontakt / Forfatter:
Erik Ervolder Olesen
Erik Ervolder Olesen
Miljøfaglig konsulent
Vis Spot 1 - Højre kolonne:

Tilmeld dig vores
elektroniske nyhedsbrev

Tilmeld
 

Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Sletvej 30, bygning N, 1. sal, 8310 Tranbjerg | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | T: 87 28 10 00 | Cookies og privatlivspolitikker